İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru detayları neler?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Sıhhat Teknikeri, Ofis İşçisi, Dayanak Çalışanı ve Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi kadrolarına toplamda 25 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işçi alımı müracaatları 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr‘den temin edilecek müracaat formu ve istenilen öteki dokümanlarla birlikte üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Posta yahut başka kanallardan yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma yahut mezuniyet evrakı fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- KPSS İmtihan Sonuç Evrakı.

5- Nitelikler kısmında istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev dokümanları yahut sertifikalar.

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedelini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların KPSS puan tiplerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

– Ortaöğretim mezunları için 2020 devri KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 periyodu KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 ve 2021 devri KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

11- Tecrübe kaidesi istenilenlerin çalışma müddetleri ve evrakların asılları değerlendirilecektir.

12- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Yalnızca bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır

14- İş deneyimleri ilan koşullarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

15- Özel kuralların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

16- Müracaatta istenilen sertifikalar ilan tarihinden evvel alınmış olmalıdır.

17- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın